Aktuality

Protipovodňová opatření po roce: upravené břehy, pilotová stěna, pilíře pro nový most

5. dubna 2019 (pá)

Další z pravidelných kontrolních dnů na stavbě protipovodňových opatření, který se odehrál ve čtvrtek ráno, měl tentokrát jeden zvláštní aspekt. Zástupci Povodí Moravy, zhotovitele stavby a města se sešli na staveništi téměř na den přesně rok od zahájení stavby.

Kromě standardního řešení jednotlivých technických a provozních záležitostí se proto primátor Mirek Žbánek a další zástupci města chtěli seznámit i s celkovým stavem akce. „Prošli jsme celou dlouhou stavbu od prostor mezi třídou Kosmonautů a mostem ve u plynárny až po základy nového mostu v Komenského ulici,“ řekl primátor Žbánek.

Postup prací na zhruba 1,9 kilometrů dlouhém nábřeží řeky je na různých místech odlišný. „Například v úseku mezi mosty na třídách Kosmonautů a Masarykovou je už velmi dobře vidět proměna nábřeží. To prošlo svahováním a modelací tak, aby se v budoucnu mohlo stát příjemnou a přirozenou součástí života města,“ konstatoval po prohlídce stavby primátor. Právě v tomto úseku se momentálně řeší technické otázky jako úprava nábřeží pro komunikace a cyklostezku, přičemž levé nábřeží bude mít investičně na starosti město. „Jakmile dokončí svou práci firmy pro Povodí Moravy, můžeme my začít realizovat náš díl stavby na levém nábřeží, tedy především cyklostezku, veřejné osvětlení a další mobiliář,“ doplnil investiční náměstek primátora Martin Major s tím, že tyto práce by měly začít během zhruba tří týdnů.

Mediálně nejsledovanější část mezi Komenského ulicí a Masarykovou třídou také výrazně pokročila. Na celém pravém břehu už byla vybudována pilotová stěna, budoucí nový most má už čtyři pilíře, dokončené jsou přeložky sítí a kanalizačních sběračů. „Podle zástupce stavby je reálné, že most bude v prosinci předán k předčasnému užívání,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. „Důležité ale je, aby mohla proběhnout i pilotáž levého břehu, protože mostovka může být položena teprve po dokončení posledních pilot,“ dodal Žbánek s tím, že ohledně použité technologie na levém břehu proběhla nyní změna stavby před dokončením. Ta spočívá ve snížení počtu vrtaných pilot, čehož se dosáhne zvětšením jejich průměru a úpravou délek. Zástupci investora i města teď věří, že změnu stavby, která vychází vstříc zájmům obyvatel v jejím okolí, nebude nikdo napadat.

Za uplynulých dvanáct měsíců se podařilo na protipovodňové ochraně, která má celkem trvat 4 roky a stát více než 700 milionů Kč, provést práce v hodnotě 200 milionů Kč. „V současnosti máme hotovou prakticky polovinu z celkem 800 vrtaných pilot. Při demolici starého mostu na ulici Komenského jsme odstranili 9 300 tun suti, v současnosti už máme hotové hlubinné pilotové základy, mostní pobřežní opěry a mostní podpěry, na které jsme použili 285 kubíků betonu a 64 tun výztuže,“ představil dosavadní průběh investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. Velkou část stavebních prací tvoří přeložky inženýrských sítí a množství práce probíhá i pod zemí. Intenzivně se pracuje i za mostem na ulici Masarykova až k mostu Wittgensteinova a na pravém břehu až po soutok s Mlýnským potokem. Samotné zemní práce, kam patří svahování břehů a hrází, rozšiřování a snižování berem a prohrábky koryta, znamenalo přemístit materiál v objemu přibližně 76 tis. m3. Současně s tím proběhly na kanalizaci v blízkosti nového mostu Komenského výkopy šesti velkých šachet a dvou odlehčovacích komor. „Přeložky inženýrských sítí si vyžádaly přeložení více než jednoho kilometru potrubí a tří kilometrů kabelů. Za jediný rok jsme postavili protipovodňové a opěrné stěny z více než 1 000 kubíků betonu a přibližně 70 tun výztuže,“ vypočítal Bělaška.

Společné kontrolní dny za účasti investora, zhotovitele a města inicioval primátor Žbánek. Cílem je snaha o maximální informovanost radnice, pružnější komunikaci s investorem a stavebními firmami i operativní řešení případných problémů, provázejících stavbu.

Fotografie

5. dubna 2019 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster