Aktuality

Jak zvýšit bezpečnost domácnosti?

17. července 2015 (pá)

Pomocí detektoru plynů. Zapojte se do soutěže a vyhrajte. Bezpečí domova, to není ani obyčejná fráze, ani úplná samozřejmost. Pokud chce člověk žít ve skutečně bezpečném bytě, je záhodno vzít na vědomí různé typy rizik, a pokud proti nebezpečí existuje ochrana a prevence, měl by ji člověk využít.

Odbor ochrany Magistrátu města Olomouce nyní v této souvislosti zahajuje kampaň varující před stále častěji hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynů. V rámci kampaně jsme pro vás připravili i vědomostní soutěž – výherci získají zdarma detektory plynu. „Detektory plynů opravdu výrazně zvyšují bezpečí domácností. Proto chceme podpořit jejich využití a také proto jsme připravili tuto soutěž pro čtenáře Radničních listů,“ uvedl náměstek primátora Martin Major, který bude v říjnu výhercům dárky předávat. Jaké plyny mohou unikat a ohrozit nás i v naší domácnosti? Může jít například o zemní plyn (metan), oxid uhelnatý či propan-butan. Tragické následky úniku těchto plynů jsou jasné – může to být požár, exploze či v některých případech otrava. Například oxid uhelnatý není vidět ani cítit, člověk tento plyn nemůže běžně zaregistrovat nejen zrakem, ale dokonce ani čichem, a přesto dokáže způsobit smrtelnou otravu. Detektory plynu toto nebezpečí významně eliminují.

Nejčastější příčinou otrav způsobených nebezpečnými plyny je špatná funkce spotřebičů určených k vytápění nebo ohřevu vody. Jedná se o zcela běžné spotřebiče, známé z většiny domácností, jako jsou plynové karmy, kotle či krby.

Jak lze rizika spojená s únikem plynu snížit? Samozřejmostí jsou pravidelné kontroly a revize zařízení a rozvodů. Výrazným pomocníkem jsou pak detektory plynu. Ty dovedou na rozdíl od člověka spolehlivě rozpoznat přítomnost plynu v místnosti a na ni pak upozorní zvukovými a světelnými signály. Využití detektorů plynů doporučují i odborníci.

Instalace detektorů do místnosti je jednoduchá, umístit ji lze do všech obytných prostor. Detektory zemního plynu a oxidu uhelnatého umísťujeme na stěnu deset centimetrů pod strop (v případě oxidu uhelnatého také do blízkosti karem a kotlů), detektor propan-butanu se umísťuje cca 15 centimetrů nad podlahou.

Na stránkách tohoto a dalších dvou čísel Radničních listů se odehraje vědomostní soutěž. Ze správných odpovědí vylosujeme v říjnu 10 výherců, kteří získají certifikované detektory plynu pro domácnost.

Soutěžní otázka zní: Kam se na stěně v místnosti umísťuje detektor zemního plynu?

Odpovědi zasílejte na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Palackého 14, 779 11 Olomouc, obálku označte heslem Soutěž.

17. července 2015 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster