Aktuality

Ukončení činnosti Územní vojenské správy Olomouc

9. prosince 2004 (čt)

Dnem 31. 12. 2004 ukončí činnost Územní vojenská správa Olomouc v souladu s § 39 odst. 8 zákona č. 585/2004 Sb. Zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Její působnost přechází na Krajské vojenské velitelství Olomouc.

Ruší se územní vojenské správy, Hlavní doplňovací úřad, odvodní komise u územních vojenských správ, vyšší odvodní komise u Hlavního doplňovacího úřadu, přezkumné komise u územních vojenských správ a vojenských nemocnic a přezkumná letecká komise u Ústavu leteckého zdravotnictví, vyšší přezkumná komise u Hlavního doplňovacího úřadu, vyšší přezkumná komise u Generálního štábu Armády České republiky a vyšší přezkumná letecká komise u Generálního štábu Armády České republiky. Působnost územních vojenských správ přechází na krajské vojenské velitelství, jehož územní obvod zahrne územní obvody rušených územních vojenských správ tak, aby nepřesáhla území kraje.

9. prosince 2004 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster