Aktuality

Štítky na sloupech veřejného osvětlení mohou pomoci lidem v nouzi i turistům s orientací

29. května 2018 (út)

Každý z více než deseti tisíc sloupů ve vlastnictví města má už dnes vlastní štítek žluté barvy s unikátním číslem, které určuje jeho přesnou polohu. „Štítky slouží jako takzvané body záchrany neboli Emergency point a znamenají velkou pomoc pro jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému i pro osoby v tísni. Díky tomuto systému je možné rychle a přesně lokalizovat, kde se osoba v tísni nachází,“ objasňuje náměstek primátora Martin Major. Systém lze ale využít i jako orientační pomůcku pro turisty, čemuž napomáhá jednoduchá internetová mapa s lokalizací označených sloupů.

Princip je jednoduchý. Pokud se někdo stane účastníkem nebo svědkem nehody, či z nějakého jiného závažného důvodu bude potřebovat rychlou pomoc, zavolá na linku tísňového volání 112 (případně hasiče 150, záchrannou službu 155, či policii ČR 158). Po sdělení čísla nejbližšího sloupu veřejného osvětlení operátor podle digitální mapy přesně určí polohu místa, kde se volající nachází.

„Velkým přínosem budou štítky také pro návštěvníky města Olomouce, kteří se zde hůře orientují. Pokud by se naneštěstí návštěvník, ať už české či cizí národnosti, dostal do tísňové situace a potřeboval rychlou pomoc, nahlásí na tísňovou linku číslo uvedené na nejbližším sloupu veřejného osvětlení a to případně i v anglickém jazyce. Díky přesné lokalizaci může záchranná složka dorazit na místo potřeby v mnohem kratším čase,“ vysvětluje další funkce systému Martin Major.

Štítky navíc plní i další užitečné funkce. Chce-li někdo nahlásit poruchu osvětlení nebo jiný nedostatek v místě, kde se štítek nachází, stačí místo lokalizovat pomocí uvedeného čísla. Pracovníci odboru ochrany navíc připravili veřejně přístupnou mapu s lokalizací štítků, kde si každý sám, může vyhledat konkrétní sloup a jeho přesnou lokalizaci. „Umím si představit, že tato funkce může být užitečná v případě, že se ztratí či zabloudí malé dítě, které do telefonu rodičům neumí říci, kde se nachází, ale již umí přečíst číslo na sloupu veřejného osvětlení. Rodiče tak pomocí této mapy mohou vyhledat přesné místo, kde své dítě naleznou,“ doplnil Major. Podobně tak s mapou mohou pracovat i turistické agentury, hotely či jiné turistické organizace, které tak mohou pomáhat svým klientům s orientací ve městě.

Mapu, kterou naleznete na adrese http://ochranaobyvatel.olomouc.eu/uvod/mapy/mapa-poulicni-osvetleni, může veřejnost samozřejmě využívat bez omezení. Podkladem při hledání je klasická mapa či ortofotomapa.

Fotografie

29. května 2018 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster