Aktuality

Informace k vývoji povodňové situace

6. dubna 2006 (čt)

6. 4. 2006, 9.15 hod. | Ve čtvrtek 6.4.2006 v 6.00 hodin ráno bylo dosaženo na řece Moravě v Olomouci II. stupně povodňové aktivity. I nadále bude docházet k pozvolnému poklesu hladiny.

Aktuální situace v jednotlivých postižených městských částech:

Černovír

Pracovníci Povodí Moravy provizorně zabezpečují přelévanou levobřežní část hráze pytli s pískem, technické prostředky i nadále zůstávají v lokalitě. V čerpání lagun pokračuje 9 jednotek dobrovolných hasičů. Pracovníci Technických služeb města Olomouce pokračují v čištění ulic a mapují škody na chodnících, zeleni a komunikacích. Byl obnoven průjezd Černovírem, uzavřena je pouze ulice Hlušovická.

Detašované pracoviště magistrátu je občanům k dispozici v ZŠ Petřkova ul. (tel. 737 729 839). Zajišťuje vydávání potvrzení o zaplavení a evakuaci, poradenství o sociálních dávkách, distribuci vysoušečů. Provozní doba kontaktního centra je denně, včetně soboty a neděle, od 8 do 20 hodin.

Chomoutov

Nadále pokračuje čerpání laguny na hřišti, které provádějí hasiči speciálním velkokapacitním čerpadlem. Na pracovišti KMČ funguje informační služba, která rovněž zajišťuje požadavky na distribuci vysoušečů.

Nové Sady

V lokalitě pokračuje čerpání vody. Ve všech bytových jednotkách byly obnoveny dodávky tepla a teplé vody. Provoz v ulici Střední Novosadská funguje bez omezení. Mateřská škola na Střední Novosadské a ZŠ Střední Novosadská zůstávají uzavřeny, budou zprovozněny v pondělí 10. 4. 2006.

Další informace

Školství: ZŠ a MŠ Petřkova v Černovíře a také ZŠ a MŠ Střední Novosadská zůstávají uzavřeny, kde bude provoz zahájen v pondělí10. 4. 2006.

Silnice: Byla obnovena možnost průjezdu Černovírem, s výjimkou ulice Hlušovická.
"Myší díra" v ulici Milady Horákové zůstane i nadále uzavřena, a to z důvodu dlouhodobě nahlášené opravy (do 30.4.2006). Uzavřena zůstává zatím i spojka z Nových Sadů do Holice a ulice Šlechtitelů.

Zatopené studny

Bezplatný rozbor pitné vody ze zatopených studní po jejich asanaci bude za splnění podmínek, že studna slouží pro zásobování trvalého bydliště a že je současně jediným zdrojem pitné vody pro objekt, bude provádět Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, tel. 585 719 111.

Informace najdete také na webových stránkách www.olomouc.eu, případně kontaktujte MmOl, odbor životního prostření, odd. vodního hospodářství: .

Poradenská linka k základním hygienickým pravidlům po povodni: 585 719 327 (denně 7 - 19 hod.), podrobné informace najdete také na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu nebo Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.

Poradenská linka pro sanace studní: 605 298 441, 605 298 440 (denně 7 - 19 hod.), podrobné informace najdete také na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu nebo Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.

Krizová linka pro řešení problematiky uhynulých zvířat (zejména uhynulých vodních ptáků) na území města Olomouce: 602 582 874, 602 445 836

Stanoviště kontejnerů výhradně určených pro uhynulá zvířata s výjimkou uhynulých vodních ptáků:
Chomoutov - točna MHD
Černovír - Frajtovo nám. (u kostelíku)
Nové Sady - zastávka MHD (u čističky)

Informační linka pro řešení prevence výskytu komárů na území města Olomouce: 606 705 971

Požadavky na poskytnutí dávek sociální péče pro občany v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelné pohromy vyřizuje odbor sociální pomoci magistrátu, pracoviště Hálkova 20 (přízemí), tel. 585 562 406. Pro občany Černovíra je k dispozici také služba na detašovaném pracovišti v ZŠ Petřkova.

Informace můžete získat na bezplatných telefonních linkách: 800 900 650, 800 900 630, 800 900 680 denně od 7.00 do 22.00 hodin.

Ing. Martin Tesařík
předseda krizového štábu města Olomouce

6. dubna 2006 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster