Aktuality

I když to není povinné, vybavte automobil hasicím přístrojem!

18. května 2018 (pá)

Každý účastník silničního provozu by měl vědět, jak se zachovat v případě požáru automobilu. Někdy požáry vznikají zcela zbytečně, proto automobil udržujte v řádném stavu, nikdy v něm nekuřte a nenechávejte zapalovač za předním sklem. I když hasicí přístroj nepatří mezi povinnou výbavu vozidla, může vám však pomoci zdolat požár v jeho počátku a zabránit tak dalším škodám.

Dodržujte tato základní pravidla:

  • zpozorujete-li kouř z motorového prostoru nebo jiné části automobilu, ihned bezpečně zastavte, vypněte zapalování a rozsviťte varovná světla,
  • opusťte vozidlo a zajistěte, aby vystoupili také všichni ostatní cestující,
  • máte-li ve vozidle hasicí přístroj, uvolněte pojistku kapoty motoru, víko pozvedněte a zahajte hašení v místě ohniska požáru. Kapotu nikdy zcela nezvedejte,
  • dejte si pozor na popáleniny, rozžhavená kapota má vysokou teplotu,
  • neváhejte požádat o pomoc ostatní účastníky silničního provozu, mohou vám poskytnout další hasicí přístroje nebo ve svém vozidle schovat cestující z hořícího vozidla,
  • pokud nemáte hasicí přístroj, o hašení se nepokoušejte. Pokud byste nadzvedli kapotu motoru, přístup vzduchu urychlí průběh požáru,
  • jestliže z automobilu už šlehají plameny, je naděje na uhašení požáru použitím jednoho přenosného hasicího přístroje minimální,
  • hořící vozidlo vždy viditelně označte, aby ostatní řidiči mohli zareagovat včas,
  • k hořícímu vozidlu přistupujte po směru větru,
  • každý požár oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

18. května 2018 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster