Aktuality

Protipovodňová opatření: primátor jednal přímo na staveništi o průběhu práce

21. února 2019 (čt)

Dodržení harmonogramu, ohleduplný průběh práce, kotviště pro rekreační plavidla i úklid kolem staveniště. To byly body, kterými se zabývali zástupci města na dalším ze společných kontrolních dní na stavbě protipovodňových opatření. Primátor Mirek Žbánek, jeho náměstci Martin Major a Matouš Pelikán a pracovníci magistrátu se spolu s vedením Povodí Moravy seznámili s konkrétní situací na stavbě. Průběh prací a především výhled na další měsíce jim popsal vedoucí stavby Jakub Vlk z firmy Silnice Group.

Nejintenzivnější práce probíhají na místě budoucího mostu v Komenského ulici a na obou březích řeky v úseku mezi budoucím mostem a Masarykovou ulicí. U Bristolu už jsou položeny základy pro novou mostní konstrukci, práce probíhá bez komplikací. V létě by už měla být podle Jakuba Vlka na konstrukci položena mostovka a poté budována komunikace. Na pravé straně nábřeží, tedy v ulici Blahoslavova, jsou v těchto dnech budovány piloty, na druhé straně řeky probíhá ražba kanalizačního sběrače a další práce.

„Zajímalo nás, zda stavba mostu probíhá podle harmonogramu a nový most začne už letos sloužit pro dopravu,“ řekl primátor Mirek Žbánek. V tomto směru byl stavbyvedoucím ujištěn, že tomu tak bude. „Zdůraznil jsem také náš požadavek, aby stavba zajistila pečlivý úklid komunikací, kudy projíždějí nákladní auta. Víme, že se jedná o náročnou stavební akci, ale ulice v okolí nemohou trpět víc, než je nezbytně nutné, a úklid vozovek by měl být samozřejmostí,“ sdělil primátor Žbánek. Zajímal se také o odborný posudek na vliv průběhu stavebních prací na statiku objektů v okolí nábřeží.

„Projednali jsme i možnosti dočasného kotvení malých rekreačních plavidel na břehu nově budované náplavky, které by napomohlo jejímu budoucímu oživení,“ řekl dále primátor. „Naopak se jako stavebně i majetkoprávně nereálným v této fázi výstavby ukázal záměr vybudování většího kotviště u vysokoškolských kolejí,“ uvedl náměstek Martin Major. „Město a popřípadě i provozovatelé služeb lodní turistiky budou s Povodím Moravy určitě dále jednat o možnostech řešení. Jde o to, aby se podařilo tuto vyhledávanou atrakci zachovat i do budoucna,“ dodal náměstek Matouš Pelikán. Město se chce také inspirovat jinde, kde se obdobný záměr připravuje nebo už funguje. „Navíc se chystáme navštívit také Státní plavební správu v Přerově,“ řekl Martin Major. Právě tato instituce totiž musí finální umístění a podobu kotviště lodí posoudit a schválit.

Společné kontrolní dny na stavbě za účasti vedení města, investora a zhotovitele se začaly konat z iniciativy města před několika měsíci. Současně se primátor a náměstci schází i na pracovních schůzích s vedením Povodí Moravy. „Tato úzká koordinace má přinést lepší tok informací a pružnější řešení problémů, které stavbu tak velkého rozsahu provázejí,“ dodal primátor Mirek Žbánek.

Fotografie

21. února 2019 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster