Co dělat při mimořádné události >> Únik nebezpečné látky

Zásady chování při úniku nebezpečné látky většího rozsahu při dopravní nehodě nebo v areálu výrobního závodu

8. prosince 2014 (po)

V takovéto mimořádné situaci bude vyhlášen varovný signál pomocí sirén doplněný hlasovou zprávou o typu nebezpečí nebo jinými dostupnými prostředky:

 • sirény HZS
 • vozy městské policie
 • veřejné sdělovací prostředky

Poplach vyhlašuje původce mimořádné situace, nebo HZS podle charakteru a rozsahu nebezpečí plošně v ohroženém území.

 

Pokyny pro občany v zástavbě

 • vraťte se okamžitě domů, nebo vstupte do nejbližšího domu, který pro Vás vytváří ochranu,
 • pokud je to možné, zdržujte se v prostorách na odvrácené straně od zdroje úniku,
 • zavřete okna, dveře a ventilační otvory a utěsněte je izolační páskou, hadry apod.,
 • zachovejte klid a neopouštějte ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich opuštění,
 • pokud je to možné, poslouchejte rozhlas a televizi,
 • v případě průniku škodliviny do místnosti, přitiskněte si navlhčené tampony nebo kapesník k ústům a nosu a přes tento jednoduchý filtr dýchejte,
 • konec „poplachu“ bude vyhlášený všemi dostupnými prostředky.

 

Pokyny pro občany ve volné přírodě, mimo zástavbu, například při dopravní nehodě

 • ve volném prostoru, kde není možnost využít izolačních vlastností staveb se snažte opustit ohrožené území kolmo na směr větru,
 • dále se řiďte pokyny záchranných složek, nebo krizových orgánů,
 • nezatěžujte telefonní linky zbytečným telefonováním.
8. prosince 2014 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster