Co dělat při mimořádné události >> Podezřelé zavazadlo

Zásady chování při nálezu podezřelého zavazadla, neznámé látky nebo anonymního oznámení o uložení „nástražného výbušného systému“

8. prosince 2014 (po)

Pokud naleznete zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u něhož dojdete k názoru, že by mohlo být nebezpečné, postupujte následovně:

  • Nedotýkejte se podezřelého předmětu! Podezřelé zavazadlo neotvírejte ani nepřemisťujte, mohlo by dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop.
  • Na podezřelý předmět upozorněte i ostatní osoby ve svém okolí.
  • V případě, že cestuje hromadnou přepravou, ohlaste nález pracovníkovi hromadné přepravy.
  • Volejte tísňovou linku 112.

 

V případě že se nacházíte v budově:

  • Nedotýkejte se podezřelého předmětu, zavřete dveře a okna.
  • Opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor.
  • Vezměte s sebou osobní věci (osobní doklady apod.).
  • Dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu.
  • Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akci.
8. prosince 2014 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster