Krizové řízení >> Obranné plánování

Obranné plánování

14. ledna 2020 (út)

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany ČR před vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností.

Plánováním obrany státu se rozumí soubor plánovaných opatření, vzájemně se ovlivňujících, k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků na zajišťování obrany státu, zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru, účasti na mírových operacích a podílu při záchranných pracích a při plnění humanitárních úkolů. Plán obrany státu tvoří obranné plánování, operační plánování, mobilizační plánování, plánování připravenosti obranného systému státu a plánování příprav k záchranným pracím a k plnění humanitárních úkolů.

Dokumenty: Dílčí plán obrany ORP Olomouc

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Branná povinnost je povinnost státního občana ČR plnit úkoly ozbrojených sil České republiky, zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.

Branná povinnost vzniká občanovi ode dne, v němž dosáhne věku 18 let.

V odvodním řízení se rozhoduje o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu.

Vláda stanoví nařízením za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu podle potřeb ozbrojených sil počty občanů povinných podrobit se odvodnímu řízení, a to podle ročníku jejich narození nebo podle jejich odborné kvalifikace, a termín zahájení odvodního řízení.

14. ledna 2020 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster