Krizové řízení >> Hospodářské opatření pro krizové stavy

Hospodářská opatření pro krizové stavy

13. května 2014 (út)

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (novela č. 76/2012 Sb.) upravuje přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy a jejich přijetí po vyhlášení těchto krizových stavů, stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy a rovněž práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě a přijetí těchto opatření

Hospodářským opatřením pro krizové stavy se rozumí organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů, (dále jen "nezbytná dodávka").

Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou přijímána po vyhlášení krizových stavů a jsou určena

  • k uspokojení základních potřeb fyzických osob na území České republiky umožňující přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví (dále jen "základní životní potřeba"),
  • pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních služeb a zdravotnické záchranné služby,
  • pro podporu výkonu státní správy.

Přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy organizují správní úřady.

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy zahrnuje

  • systém nouzového hospodářství,
  • systém hospodářské mobilizace,
  • použití státních hmotných rezerv,
  • výstavbu a údržbu infrastruktury,
  • regulační opatření.

Dokumenty: - plán nezbytných dodávek - regulační opatření

13. května 2014 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster