Hasiči města

Jednotky sboru dobrovolných hasičů SMOl

12. srpna 2016 (pá)

Statutární město Olomouc (dále jen „SMOl“) je dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) zřizovatelem jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“).

SMOl má k dispozici 8 JSDH o celkovém počtu 108 hasičů. Jedná se o JSDH Chválkovice, Černovír, Topolany, Chomoutov, Holice, Radíkov, Lošov, Droždín. Jednotka Chválkovice je v kategorii JPO III, ostatní jednotky v kategorii JPO V.

JSDH byly zřízeny v souladu se zákonem o požární ochraně jako nedílnou součást integrovaného záchranného systému. Plně zajišťují potřeby SMOl v oblasti požární ochrany a plní úkoly uložené orgány SMOl a Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (dále jen „HZS OK“). Jsou nenahraditelnou složkou při hromadném nasazení během záchranných a likvidačních prácí na území města Olomouce i mimo jeho území.

Přehled jednotek sboru dobrovolných hasičů

Po kliknutí na jednotku v přehledu se zobrazí její detail.

JSDH Černovír (+420) 724 188 043
JSDH Droždín (+420) 724 188 054
JSDH Holice (+420) 724 188 047
JSDH Chomoutov (+420) 724 188 046
JSDH Chválkovice (+420) 724 188 052
JSDH Lošov (+420) 724 188 048
JSDH Radíkov (+420) 603 193 395
JSDH Topolany (+420) 724 188 045

Fotografie

12. srpna 2016 (pá)
© Statutární město Olomouc