Varování obyvatel >> Sirény >> Druhy výstrah a ukázky

Jednotlivé druhy výstrah se zvukovými ukázkami

5. února 2010 (pá)

Obecný průběh signálů a jejich význam:

Charakteristiky signálů pro elektrické – rotační sirény:

Charakteristiky signálů pro elektronické sirény:

Obsah verbálních informací ukládaných do paměti elektronických sirén:

Verbální informace č. 1

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 2

„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“ Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 3

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“ Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 4

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“ Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 5

„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.“ Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 6

„Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“ Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 7

„Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach.“ Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 8

„Pozor, pozor. V průběhu nejbližších hodin může dojít k zaplavení nejníže umístěných budov a objektů. Informace o ohrožených územích města budou uveřejněny v povodňových vitrínách a v relacích regionálních rozhlasových stanic Český rozhlas Olomouc a RÁDIO HANÁ.“ Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 9

„Pozor, pozor. Z důvodu povodňové situace byla vyhlášená částečná evakuace. Informace o územích určených k evakuaci jsou v povodňových vitrínách a v relacích regionálních rozhlasových stanic Český rozhlas Olomouc a RÁDIO HANÁ.“ Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 10

„Pozor,pozor. Chemická havárie. Chemická havárie. Došlo k úniku nebezpečných chemických látek. Nevycházejte ven a ukryjte se v budovách. Uzavřete okna a dveře, vypněte ventilaci, utěsněte otvory a uhaste otevřený oheň. Sledujte hlášení zasahujících složek a regionálních rozhlasových stanic Český rozhlas Olomouc a RÁDIO HANÁ.“ Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 11

Záloha pro potřeby HZS kraje.

Verbální informace č. 12

Záloha pro potřeby HZS kraje.

Verbální informace č. 13

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 14

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ (anglicky) Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 15

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ (německy) Zvuková ukázka »

Verbální informace č. 16

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ (rusky). Zvuková ukázka »

5. února 2010 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster