Havarijní plánování >> Havarijní služba

Havarijní služba

14. ledna 2020 (út)

Jako základní prvek koordinace činností při vzniku mimořádné události na území města a ORP Olomouce, zajišťuje rychlou reakci orgánů města Olomouce, při plnění požadavků Integrovaného záchranného systému, nebo podnětu dalších subjektů v souladu s platnou legislativou.

V případě vzniku mimořádné události velkého rozsahu nebo krizové situace navazuje na činnost havarijní služby fungování krizového štábu, nebo povodňové komise.

SYSTÉM HAVARIJNÍ SLUŽBY

Havarijní služba se vykonává ve třech úrovních:

  • Havarijní služba radních je řídící orgán v případech nutnosti koordinace mimořádné události na území statutárního města Olomouce a ve správním území obce s rozšířenou působností. Tuto službu zajišťují primátor, jeho náměstci a tajemník Magistrátu města Olomouce
  • Havarijní služba odborů je výkonným orgánem havarijní služby radních a je aktivována v případě nutnosti koordinace výkonu státní správy. Tuto službu zajišťují vybrané odbory Magistrátu města Olomouce. Havarijní služba radních může pověřit havarijní službu odborů řízením mimořádné události. Koordinaci havarijní služby odborů zajišťuje odbor ochrany Magistrátu města Olomouce
  • Havarijní služba krizového štábu je aktivována v případě vzniku mimořádné události, při níž se předpokládá, že bude vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu za účelem zabezpečení činnosti stálé pracovní skupiny krizového štábu.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu je veškerá pravomoc převedena na Krizový štáb města Olomouce. V případě potřeby svolání krizového štábu, může primátor nebo jeho zástupce vydat pokyn havarijní službě ke svolání krizového štábu.

ROZSAH ČINNOSTI

Havarijní služba odborů jako výkonný prvek plní úkoly dle požadavků, vyplývajících z ustanovení zákona 239/2000 Sb., o IZS č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Jedná se zejména o řešení činností, sloužících k eliminaci následků mimořádných událostí.

V době vzniku povodňových situací Havarijní služba Odboru ochrany zabezpečuje nepřetržité sledování monitorovacího a varovného systému. V případě nepříznivého vývoje provádí informování a varování občanů města na webových stránkách a informačních vitrínách povodňové komise, na pokyn primátora svolává jednání Povodňové komise ORP a města Olomouce.

Mezi další mimořádné události patří ekologické havárie. V tomto případě Havarijní služba Odboru ochrany přebírá informace od HZS, navazuje součinnost dalšími orgány havarijního a krizového plánování, (odbory Magistrátu města Olomouce) a podílí se na koordinaci činností těchto složek. V případě nutnosti zabezpečuje náhradní ubytování, zdravotní a psychologickou péči.

Zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce - prezentace

 

Vzor řešení možných událostí

NEBEZPEČÍ POVODŇOVÝCH JEVŮ

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal ve středu 14.5.2014 výstrahu před vydatným deštěm, silným větrem a možným rizikem vzestupu hladin menších toků. Výstraha platí především pro východní oblasti republiky.

aladin

Srážky budou zesilovat od východu během čtvrtečního odpoledne, pokračovat během pátku, v sobotu budou srážky na severovýchodě našeho území zvolna slábnout. Nejvíce by mělo pršet na severním návětří Beskyd a Jeseníků, kde jsou očekávané srážkové úhrny 80 až 120 milimetrů za 48 hodin (čtvrtek 12:00 hod. až sobota 12:00 hod.),” uvedli meteorologové.
V souvislosti s výstrahou ČHMÚ bylo v rámci Havarijní služby odboru ochrany zahájeno pravidelné monitorování hydrometeorologické situace a přítoků Horní Moravy nad Olomoucí.
V případě zhoršující se situace Vás budeme průběžně informovat.

Odbor ochrany
(S využitím materiálů ČHMU)

 

INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Vydaná: Čtvrtek 15.05.2014, 13.30 hod. (11.30 UTC)
Pro kraje: Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský

Aktuálně je v platnosti výstraha PVI_2014/29 ze včerejšího dne 14.5.2014 z 10:50. Tato hydrologická informační zpráva pouze zpřesňuje následující hydrologický vývoj ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Hydrologická situace:
Hladiny vodních toků odvodňující Beskydy mají i nadále vlivem srážek vzestupnou tendenci. Na ostatních tocích v daném regionu jsou vodní hladiny převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané. Průtoky neovlivněných toků se pohybují stále pod dlouhodobým průměrem pro měsíc květen, naopak nadprůměrných hodnot dosahují průtoky neovlivněných toků v povodí Olše a Bečvy.

Na žádném ze sledovaných toků se nevyskytuje SPA.

Předpokládaný vývoj:
Během dnešního dne očekáváme další vzestupy hladin vodních toků, a to nejvýrazněji ve večerních a nočních hodinách na tocích odvodňujících Beskydy (Olše, Ostravice, Rožnovská Bečva), kde vzhledem k očekávaným vydatným srážkám předpokládáme během pátku překročení 1. a 2.SPA.

V průběhu noci a pátku očekáváme také trvalé a vydatné srážky v Jeseníkách, kde hladiny mohou překročit 1. či 2. SPA. Nejvýraznější vzestupy budou na tocích odvodňujících severní návětrnou stranu Jeseníků (Bělá, Osoblaha) a na horním toku Moravy.

Místy nelze vyloučit, zejména na menších tocích, ani dosažení 3.SPA.

Aktuální hydrometeorologická předpověď 16.5.2014 07:00 hod.

hydro-predpoved

14. ledna 2020 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster