Aktuality >> Výstrahy ČHMÚ

Výstraha před velmi silnými bouřkami

29. června 2024 (so)

V sobotu 29. 6. 2024 byla Českým hydrometeorologickým ústavem vydána výstraha pro Olomoucký kraj před velmi silnými bouřkami. Výstrahy platí od nedělního odpoledne do pondělní druhé hodiny ranní. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, výjimečně až 70 mm během krátké doby a kroupami okolo 3 cm. Bouřky také mohou doprovázet nárazy větru 25 m/s (90 km/h).

Situaci na vodních tocích a hydrometeorologickou předpověď nadále monitoruje havarijní služba odboru ochrany magistrátu města Olomouce.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:

  • V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok vody ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých koryt, zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
  • Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty a kroupami.
  • Pro omezení škod silným nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
  • Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení za deště je třeba snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

Bližší informace o situaci najdete na webu Povodí Moravy www.pmo.cz a Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz

Fotografie

29. června 2024 (so)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster