Aktuality >> Výstrahy ČHMÚ

Hladina Moravy v Olomouci kulminuje

20. února 2023 (po)

Během víkendu, kdy se oteplilo a pršelo, došlo k vzestupu vodních toků. Na území Olomouce řeka Morava kulminuje už od ranních hodin a dochází k postupnému poklesu hladiny. Občané by ovšem měli být při pohybu v blízkosti rozvodněných toků obezřetní.

Na přítoku řeky Bystřice byl dosažen na vodočtu Velká Bystřice dnes v ranních hodinách 1. stupeň povodňové aktivity. Během dne hladina kulminovala a nyní se vrací pod úroveň 1. stupně povodňové aktivity.

Situaci na vodních tocích a hydrometeorologickou předpověď monitorují pracovníci odboru ochrany olomouckého magistrátu. „V následujících dnech by mělo i nadále docházek k poklesu hladin vodních toků na území Olomouckého kraje. Nadále ovšem trvá upozornění pro občany, aby se nepohybovali v blízkosti rozvodněných vodních toků,“ upozorňuje vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr.

Bližší informace o situaci najdete na webu Povodí Moravy www.pmo.cz a Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz

Fotografie

20. února 2023 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster