Aktuality >> Výstrahy ČHMÚ

Aktuální informace k hydrologické situaci v Olomouci a na území ORP

30. června 2020 (út)

V důsledku vydatných dešťů posledních dnů v oblasti povodí Moravy dochází k nárůstu průtoků v korytě řeky Moravy a jejich přítoků.

Dle předpovědi pro dnešní den by se na území Olomouckého kraje již neměly vyskytovat dešťové srážky, čímž by nemělo docházet k výraznému zvyšování hladin toků.

Na území města Olomouce by řeka Morava měla kulminovat v úterý 1.7.2020 s výškou hladiny okolo 360 cm. Předpokládá se, že bude krátkodobě dosaženo 1. stupně povodňové aktivity. Rovněž na lokálních tocích na území obce s rozšířenou působností Olomouc není vyloučena možnost dosažení povodňových stavů.

Doporučujeme vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Situaci na vodních tocích a hydrometeorologickou předpověď nadále monitorují pracovníci odboru ochrany MMOl. O případném zhoršení situace budeme neprodleně informovat.

Další bližší informace naleznete na stránkách Povodí Moravy www.pmo.cz a stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz

Další důležité odkazy:

Fotografie

30. června 2020 (út)
© statutární město Olomouc | prohlášení o přístupnosti a cookies | ochrana osobních údajů | webmaster