Aktuality >> Výstrahy ČHMÚ

Nebezpečí velmi siných bouřek

25. června 2020 (čt)

Český hydrometeorologický ústav vydal výstražnou informaci týkající se nebezpečí výskytu velmi silných bouřek doprovázených přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, kroupami a nárazy větru okolo 70 kilometrů v hodině.

Výstraha platí od pátku 26. června 14:00 do soboty 27. června 03:00.

Hrozí nebezpečí rychlého rozvodnění malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem. Nárazy větru mohou lámat větve a vyvracet stromy.

Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice nebo problémy v dopravě. Je třeba dbát na bezpečnost, zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami.

Je nutné zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, kvůli riziku aquaplaningu. Vyvarovat se koupání a jízdy lodí v korytě toku. Také omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

Vývoj počasí lze sledovat na www.chmi.cz nebo v mobilní aplikaci.

25. června 2020 (čt)
© statutární město Olomouc | prohlášení o přístupnosti a cookies | ochrana osobních údajů | webmaster