Aktuality >> Výstrahy ČHMÚ

Magistrát sleduje situaci na hlavních vodních tocích nad Olomoucí

4. února 2020 (út)

Hydrometeorologické stanice v povodí Horní Moravy hlásí zvýšené průtoky. V Olomouci se očekává vzestup hladiny Moravy, neměl by ale dosáhnout ani úrovně 1. stupně povodňové aktivity. Na vodočtu Velká Bystřice na řece Bystřici bylo dnes ve 12 hodin dosaženo 1. stupně povodňové aktivity.

Vzhledem k výraznému oteplení, které navíc v posledních dnech provázejí i dešťové srážky a silný vítr, dochází k vzestupům průtoků v povodí Horní Moravy v Jeseníkách. Vzhledem k očekávanému ubývání srážek a ochlazování se však na ostatních měrných profilech nepředpokládá ani dosažení 1. stupně povodňové aktivity.

S ohledem na pravděpodobný vývoj meteorologických podmínek na území obce s rozšířenou působností Olomouc je havarijní službou odboru ochrany Magistrátu města Olomouce věnována zvýšená pozornost vývoji hydrometeorologické situace. Pracovníci odboru ochrany monitorují situaci na hlavních tocích nad Olomoucí.

Další bližší informace naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz.

Fotografie

4. února 2020 (út)
© statutární město Olomouc | prohlášení o přístupnosti a cookies | ochrana osobních údajů | webmaster