Aktuality

Pravidelná zkouška sirén

4. října 2005 (út)

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje oznamuje občanům, že ve středu 5. října 2005 ve 12:10 hodin bude na území Olomouckého kraje provedena pravidelná zkouška sirén. Tato zkouška se provádí dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb.

Ověřování provozuschopností systému varování se provádí na území Olomouckého kraje každou první středu v měsíci ve 12:10 akustickou zkouškou koncových prvků varování sirén zkušebním tónem. Změna času provedení zkoušky z 12:00 na 12:10 hodin byla povolena MV GŘ HZS ČR Praha na základě žádosti primátora města Olomouce.

Případné poruchy sirén lze nahlásit po provedené zkoušce telefonicky na HZS Olomouckého kraje - odbor komunikačních systémů nejpozději do 15:00 hodin dne 5.10.2005 na telefonní číslo 585 731 275, kontaktním pracovníkem je pan Hirčko Martin. Pro lepší informovanost o funkčnosti systému varování podejte prosím písemnou zprávu o nefunkčních sirénách do 14.10.2005 na HZS Olomouckého kraje.

Fotografie

4. října 2005 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster