Aktuality >> Výstrahy ČHMÚ

Tísňové linky

  • Tísňová linka: 112
  • Hasiči: 150
  • Záchranná služba: 155
  • Městská policie: 156
  • Policie: 158

Odbor ochrany MMOl
Telefon: 588 488 521
odb.ochrany@olomouc.eu

Počasí

Informace k povodňové situaci

19. května 2008 (po)

Český hydrometeorologický ústav vydal výstražnou informaci týkající se vzniku extrémních srážek a povodňového ohrožení. V důsledku vydatných srážek se očekává na menších tocích v oblasti Jeseníků (povodí Horní Moravy a Opavy) vznik ojediněle až 3.stupně povodňové aktivity.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:

  • při silném dešti snížit dostatečně rychlost jízdy autem
  • při déletrvajícím dešti může dojít k průtoku vody přes komunikace, k jejich zatopení nebo podemletí, případně k sesuvům půdy
  • je nezbytně nutné se vyvarovat veškerých aktivit v korytě vodních toků a v zaplavených územích

Na základě vývoje hydrometeorologické situace území města Olomouce vznik 1. stupně povodňové aktivity nehrozí. Situace je pracovníky odboru ochrany Magistrátu města Olomouce nepřetržitě monitorována.

Stav povodňového ohrožení byl pro Olomoucký kraj vyhlášen 19.5.2008 do 18:00 hodiny.

19. května 2008 (po)
© Statutární město Olomouc