Aktuality >> Výstrahy ČHMÚ

Magistrát monitoruje situaci na hlavních tocích nad Olomoucí

18. března 2019 (po)

Hydrometeorologické stanice v povodí Horní Moravy hlásí zvýšené průtoky. V Olomouci však vzestup hladiny Moravy na úroveň 1. stupně povodňové aktivity vodohospodáři neočekávají.

Vzhledem k průběhu a předpokládanému vývoji meteorologických podmínek v ORP Olomouc je havarijní službou odboru ochrany Magistrátu města Olomouce věnována zvýšená pozornost předpokládanému vývoji hydrometeorologické situace. Pracovníci odboru ochrany monitorují situaci na hlavních tocích nad Olomoucí.

Vzhledem k vývoji počasí a oteplování, které navíc v posledních dnech provázely dešťové srážky a silný vítr, došlo k vzestupům průtoků v povodí Horní Moravy v Jeseníkách. Hodnoty 1. stupně povodňové aktivity ale nebyly na jednotlivých měrných profilech dosaženy. Vzestupy zůstaly omezeny na horních tocích a vzhledem k očekávanému ochlazování předpokládají vodohospodáři pokles hladin.

Další bližší informace naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz.

18. března 2019 (po)
© Statutární město Olomouc