Aktuality >> Výstrahy ČHMÚ

Tísňové linky

 • Tísňová linka: 112
 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Městská policie: 156
 • Policie: 158

Odbor ochrany MMOl
Telefon: 588 488 521
odb.ochrany@olomouc.eu

Počasí

Vedra nekončí, meteorologové vyhlásili smogovou situaci

7. srpna 2015 (pá)

Meteorologové opět upozorňují na velmi vysoké teploty vzduchu a na nebezpečí požárů. Kolem tlakové výše nad severovýchodní Evropu k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu. V sobotu postoupí ze západní do střední Evropy studená fronta.

V pátek 7.8. a v sobotu 8.8. očekáváme na celém území teploty do 38 °C. Ojediněle nelze vyloučit i teploty vyšší. V neděli se vlivem studené fronty teploty vzduchu, zejména v Čechách, přechodně sníží.

Z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav pro Olomoucký kraj smogovou situaci.

Na některých stanicích reprezentativních pro území Olomouckého kraje došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů/m3. Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se předpokládá nejpozději dnes ve 21 hodin.

Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž zítra.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Vysoké a velmi vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu. Je proto vhodné:

 • Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
 • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
 • Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 °C.
 • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Doporučení ke zmírnění následků vzniku požárů:

 • Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, neodhazovat cigaretové nedopalky do volné přírody, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.
 • V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou a vzniklým strništěm, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.
 • Při výjezdu zemědělské techniky zkontrolovat technický stav, zejména lapačů jisker u lisů a balíkovačů slámy, u kombajnů, případně odstranit závadu.
 • Všímat si jakýkoliv náznaku vznikajících ohnisek požárů i v místech po předešlých požárech - možnost pokračujících požárů v podzemí (kořenovým systémem, v rašeliništích apod.).
7. srpna 2015 (pá)
© Statutární město Olomouc